Dětská rádia na Pigy.cz

Máte doma malého tyrana?

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Malé děti doma vládnou. Určují, co se bude dělat a kdy. Bohužel to je dnešní realita v mnoha českých rodinách. Biti jsou na tom i učitelé, kteří nemají na rozmazlené školáky žádný bič.

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Podle vývojové psychologie jsou dnešní prvňáčci na úrovni tříletých dětí. Mnoho rodičů (a také učitelů) si s nimi neví rady. Přesto jsou sitkomy z prostředí rodin se sarkastickými dětmi hodně sledované a oblíbené. Jak je to možné? Co se v rodinách děje? Podle německého psychiatra Michaela Winterhoffa jsou důvodem tři základní poruchy vztahu mezi rodiči a dětmi.

1/ Projekce

Z obavy, aby rodiče netratili přízeň svého maličkého, raději nenastavují žádné hranice a neudávají mantinely. Toho děti využívají a moc se tak přesouvá ze strany rodičů na stranu dětí. Dítě má převahu a může ovládat dospělé.

2/ Symbióza

Podle psychologů je to stav, kdy rodiče zcela splynou se svým dítětem. Opět nenastavují žádné hranice, nevnímají ho jako samostatnou osobnost, nerozeznávají, kdy je dítě zralé na jaké úkony či rozhodnutí. Ve chvíli, kdy jim někdo cizí vytkne chování dítěte, cítí se sami dotčení. Dítě pak zůstává na emoční vývoj zcela samo a neučí se úctě a respektu vůči ostatním lidem.

3/ Partnerství

Rodiče vychovávají svého potomka jako sobě rovného. Věří, že vše mu dokáží jednoduše a logicky vysvětlit a dítě ihned pochopí důvody a následky. Zkrátka, chovají se k dítěti jako k dospělému. Rodiče, kteří tak jednají, chtějí žít se svým dítětem v naprosté shodě, bez hádek a poučování. Taková výchova znemožňuje, aby se dítě naučilo rozeznávat mezi sebou samým a svou autoritou. Z takových dětí ve výsledku vyrostou sobečtí jedinci, kteří nejsou schopni pracovat v týmu, vyrovnávat se se zklamáním, přizpůsobit se změnám či nést zodpovědnost. Dokonce nemají takovou pracovní výdrž jako ostatní jiným způsobem vychovaní jedinci.

Vymizení autority v rodinném životě pociťují nejen rodiče, kteří trpí pravidelnými absurdními situacemi, ale i učitelé. Vztah k našim dětem se má vyznačovat láskou a úctou, ale také jistou dávkou autority, mít určité hranice. Všechny děti potřebují ke zdravému vývoji řád doma i ve škole. Ten jim dodává oporu a bezpečí. Čím je dítě menší, tím by měl být řád pevnější.

Učitelé často snahu o jakoukoliv autoritu vzdávají, někteří dříve, jiní později. Musí dětem dávat jasné pokyny a trvat na jejich splnění, např. co se týče napsání domácích úkolů. Dítě tak poznává, kdo je autorita a jak se k ní chovat. Učí se plnit různé úkoly, i když na ně nemá zrovna chuť. Novodobá výchova (nebo nevýchova) bohužel v mnoha případech vidí problém na straně učitele, který po dětech něco chce, a rodiče si raději dojdou do školy postěžovat na pedagoga, než aby vyčinili vlastnímu potomkovi.

Moderní věk se vyznačuje rozpadem mnoha hodnot týkajících se výchovy dítěte. Vždyť kdo by třeba dnes vlastním rodičům vykal, jako to bylo za starých dob? Všichni si dělají, co chtějí. Výsledkem takto chápaného individualismu je, že lidem chybí jistota a orientace v životě. Koncept této výchovy dostává trhliny.

 

_tip_

 

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

Sdílej článek

Povězte nám svůj názor