Dětská rádia na Pigy.cz

MATKA NA HRANĚ: Nemám na nájem. A co dál?

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Největší investice rodiny je investice do bydlení. Pokud příjem rodiny zajišťuje pouze matka samoživitelka, může být udržení důstojného bydlení obtížné. Zvláště přijde-li samoživitelka vlivem koronavirové krize o práci. Samoživitelky nemají na nájem, a pokud nenajdou pomoc v nejbližší rodině, často končí na dávkách hmotné nouze a v azylovém domě.

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kauce na bydlení je programem projektu Bydlím, tedy jsem společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dřívější název byl Adoptuj Marii). Výše podpory na kauci činí až 25 000 Kč.

Téma samoživitelek v nouzi je velice aktuální, a proto jsme se Mgr. Kamily Šaffkové, hlavní koordinátorky projektu Kauce na bydlení, zeptali na pár otázek:

Co je cílem vašeho projektu a jaká je jeho historie?

Cílem našeho projektu je pomoci samoživitelům k lepšímu a důstojnějšímu bydlení pro sebe a své děti. Projekt jsme spustili na podzim roku 2018. WOMEN FOR WOMEN pracuje se samoživiteli od roku 2012, za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností a poznatků, které se snažíme předávat dál. Tímto projektem jsme tedy rozšířili naši nabídku pomoci v oblasti bydlení.

Je velký zájem o tuto pomoc?

Je a jsme za to rádi, i když bychom si samozřejmě přáli, aby rodiče podobným situacím vůbec čelit nemuseli. Projekt ukazuje, že oblast bydlení je stále pro samoživitele velkým problémem. Často se setkáváme s tím, že rodiče s dětmi bydlí v nedůstojných podmínkách a je pro ně těžké najít si dostupné bydlení, které by dlouhodobě zvládli hradit.

Pomáháte každému, kdo nemá kde bydlet?

To bohužel nelze, zaměřujeme se jen na rodiče samoživitele, a to ty, kteří jsou aktivní, svoji situaci se snaží řešit a naše pomoc jim objektivně přispěje ke zlepšení situace.

Jaké podmínky musí žadatel o kauci na byt splňovat? Existuje nějaká horní hranice věku dítěte, o které samoživitel pečuje?

Musí se vždy jednat o samoživitele, o rodiče, kteří potřebují změnu bydlení z podstatných důvodů. Mohou u nás žádat i pěstouni (např. prarodiče se svými vnoučaty). Také v žádosti přihlížíme k pracovní historii žadatele. Podstatná je pro nás doporučující zpráva od vysílající organizace, která nám přiblíží situaci konkrétního člověka. Věková hranice dětí je zpravidla 18 let.

Můžete blíže specifikovat pojem samoživitel? Samoživitel je pouze osamělý rodič, např. rozvedená matka? A co svobodná matka nebo vdaná týraná žena? Jak do hloubky sledujete nedořešené rodinné vztahy? V dnešní společnosti je spousta svobodných matek, které ale nežijí samy a mají ve skutečnosti partnera, který pracuje a je finančně zajištěný.

Samoživitel je pro nás osamělý rodič, který odchází od partnera, nebo rozvedený rodič. Zkrátka rodič, který je na péči o děti sám, protože ten druhý se na výchově a péči nepodílí nebo jen velmi málo. Týrané ženy sem pochopitelně spadají také. Společným jmenovatele u těchto rodičů je, že žijí sami, pokud žijí rodiče dohromady, samoživitelé nejsou.

Spolupracujete s nějakými státními institucemi? Můžete popsat, v čem tato spolupráce spočívá?

Za dobu fungování naší organizace máme navázány různé spolupráce a jsem součástí různých pracovních skupin. Konkrétně v projektu Kauce na bydlení spolupracujeme s Úřadem práce ČR. V projektu Obědy pro děti spolupracujeme s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže a jsme členy pracovní skupiny Operačního programu potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále se účastníme pracovních skupin, kulatých stolů či grémií u témat jako koncepce rodinné politiky, výživné, sociálního bydlení, Cochemská praxe apod.

Nelze tuto finanční podporu zneužít? Máte nějaké ochranné prostředky, které zabrání zneužití vaší finanční pomoci?

Pokud někdo bude chtít naši pomoc zneužít, cestu si pravděpodobně najde. Snažíme se, aby proces byl co nejbezpečnější a to i z důvodu, že pracujeme s financemi od našich dárců. Spolupracujeme s organizacemi, které žadatele do našeho projektu doporučují, prověřujeme si pronajímatele, vedeme transparentní účet.

Jak dlouho obvykle trvá, než člověk získá byt?

To je velmi individuální a záleží na regionu, ale průměrně bych řekla pár měsíců.

Kdo financuje tento projekt?

Projekt financují naši zakladatelé manželé Ivana a Pavel Tykačovi. Hradí celý provoz organizace a také poskytují finance na úhradu kaucí. Projekt má dále zřízen transparentní účet, na který nám dárci posílají finanční prostředky, které jsou ze 100 % využity pouze na úhradu jednotlivých kaucí pro konkrétní samoživitele a jejich děti. Moc si podpory dárců vážíme a moc jim děkujeme, že se rozhodli pomáhat společně s námi.

Vaše pomoc je zaměřena pouze na získání bytu? Pomáháte samoživitelům i v tom, aby si získaný byt i nadále udrželi?

Naše pomoc je v programu Kauce na bydlení zaměřena pouze na finanční pomoc pro zaplacení kauce. Byty si shánějí rodiče sami. Pomáháme jim ale i s tím, aby nepodepsali s pronajímateli nějakou nájemní smlouvu, která je přivede do ještě větších problémů. Vyplacením kauce zde naše pomoc končí. Komplexnější pomoc pak nabízíme v rámci programu První rok. Tyto dva programy spadají pod náš projekt Bydlím, tedy jsem. Více informací lidé naleznou na našich stránkách www.women-for-women.cz či přímo na www.bydlimtedyjsem.cz.

Kolika samoživitelům jste již pomohli? Děláte si nějakou statistiku?

Ano, statistiku si vedeme, za dobu fungováním projektu jsme podpořili přes 100 rodin.

Děkujeme za rozhovor.

 

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

  [recaptcha id:contactRecaptcha]

  Sdílej článek

  Povězte nám svůj názor