Dětská rádia na Pigy.cz

Pozor! Nedostatečně nastavený režim může vést až ke spánkovým poruchám

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Proč není dobré, když vám dítě večer usíná v náručí nebo při kojení? Co všechno jsou spánkové poruchy a co je u dětí zapříčiňuje? O tom všem jsme si povídali s paní docentkou MUDr. Ivou Příhodovou, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Paní docentko, jak často se dnes objevují poruchy spánku u dětí? Lze to nějak procentuálně vyjádřit?

Zhruba u 20 % dětí se objeví nějaká chronická porucha spánku.

To není úplně malé číslo. V jakém věku dítěte se objevují nejčastěji?

Záleží na typu poruchy spánku. Některé mají převahu v raném dětství, některé v pozdějším věku. U kojenců a batolat je častá nespavost, která v předškolním a mladším školním věku ustupuje, a pak její výskyt opět narůstá u starších školních dětí a dospívajících. V dospívání je zase častý posun usínání do pozdějších hodin. Říká se tomu zpožděná fáze spánku, což je usínání nejméně o 2 hodiny později, než je obvyklý čas. S tím je pak samozřejmě spojené problematické ranní probuzení a denní ospalost. V předškolním věku jsou časté tzv. parasomnie. K nim řadíme například noční děsy nebo náměsíčnost, které obvykle ustupují s vyzráváním mozku. U předškolních dětí je také poměrně častá tzv. spánková apnoe, tedy zástava dechu ve spánku. Projevuje se chrápáním, které je přerušované dechovou pauzou.

Co všechno se tedy vlastně považuje za poruchu spánku? S čím se u dětí setkáváte nejčastěji a jaké jsou příčiny?

Tak předně je to nespavost, tj. potíže s usnutím (obvykle pokud u dětí trvá usínání déle než 20 min.), opakovaná noční probouzení nebo předčasné ranní probuzení. U kojenců a batolat jsou příčiny kombinované. Určitě jsou částečně dány geneticky, ale podílí se na nich také nedostatečně nastavený režim dítěte a vytváření rituálů, které vyžadují aktivní účast rodiče při navození spánku – houpání, krmení, kojení a jiné nesprávné návyky. Proto se doporučuje navodit dítěti od kojeneckého věku takový režim a rituály, aby se dítě po uklidnění naučilo usínat samostatně, bez nutného zásahu rodiče. Pokud si dítě takto navykne usínat večer, je schopno se samo po nočních probuzeních rychle utišit a znovu usnout. Pokud večer usíná např. při kojení nebo krmení nebo v náruči rodiče, vyžaduje totéž při nočních probuzeních a ta se pak prodlužují a stávají častějšími. U školních dětí je zase nespavost podmíněná obvykle stresem, nervozitou, úzkostnými myšlenkami.

Dalším typem poruchy spánku je nadměrná denní spavost, tzv. hypersomnie. Do této skupiny patří vzácné chronické onemocnění narkolepsie. Toto onemocnění je autoimunitního původu a je spojené se ztrátou skupiny nervových buněk, které produkují hormon nutný pro udržení bdělosti (hypokretin). Nedostatek tohoto hormonu vede k nadměrné denní spavosti. Vyskytují se ale také stavy náhlé ztráty normálního svalového napětí, takže nemocný může upadnout, poklesnout v kolenou nebo mu poklesne hlava (většinou při nějaké situaci spojené s emocemi – smíchem, radostí, ale i úlekem).

Třetím typem jsou poruchy dýchání ve spánku. Nejčastější je spánková apnoe způsobená nedokonalou průchodností horních cest dýchacích vinou zvětšené nosní mandle a krčních mandlí. Ale kromě zvětšení mandlí mají tyto děti ještě vrozeně užší dýchací cesty – v těchto případech mají často zástavy dechu ve spánku i rodiče nebo prarodiče. Významně je spánková apnoe zastoupena také u obézních dětí, a to vlivem tlaku tukové tkáně v oblasti krku na dýchací cesty během spánku, což přispívá k jejich zúžení.

Čtvrtým typem spánkových poruch jsou stavy, které se vyskytují při usínání, probouzení nebo během spánku, tzv. parasomnie. Typické jsou noční děsy nebo náměsíčnost, ale mohou to být také zlé sny – noční můry nebo noční pomočování, pokud přetrvává i po 5. roku věku dítěte. Noční děsy a náměsíčnost vznikají ve fázi tzv. hlubokého spánku, který převažuje v první polovině noci. Typicky hodinu až dvě po usnutí se při nočním děsu dítě posadí na posteli, má nepřítomný výraz, nepoznává rodiče, je vyděšené a neutišitelně pláče, často je obtížně uklidnitelné a tento stav může trvat až půl hodiny. Naštěstí se jedná o přechodnou poruchu, která nemá žádný zdravotní dopad. Náměsíčnost znamená, že ve stavu spánku dítě opouští postel, chodí po bytě, může přemísťovat věci, vykonávat nějaké automatické činnosti, což samozřejmě může být značně nebezpečné. Dítě se může poranit, vypadnout z okna, odejít z bytu. Obvykle i náměsíčnost během školního věku odeznívá. Podklad je většinou dědičný, v kombinaci s dalšími faktory.

Dalším typem poruchy je zpožděná fáze spánku, o které jsme již mluvili. Je spojena s posunem vylučování spánkového hormonu melatoninu do pozdějších hodin, takže usnutí v obvyklou dobu pak není možné. Dojde ke změně nastavení biologických hodin, které určují dobu usínání. Tato porucha se vyskytuje zejména v pubertě, protože v tomto období se melatonin fyziologicky vylučuje později než v mladším věku. Na vytvoření spánkového posunu se pak výrazně podílí také používání elektronických přístrojů do nočních hodin a s nimi spojená řada sociálních aktivit nebo hraní her. Osvit elektronických přístrojů dále zpožďuje vylučování melatoninu. Důsledkem toho je např. usnutí až v ranních hodinách, nemožnost se probudit do školy. Spánek je protažen do dopoledne, a pokud se podaří dítěti dojít do školy, většinou je ze zkrácené doby spánku tak ospalé, že během výuky usíná.

Dalším problémem může být skřípání zubů neboli bruxismus, zuby se mohou obrušovat a poškozovat, a v konečném důsledku to může vést k bolesti hlavy po ránu. Příčinu ale přesně neznáme.

Dá se mezi poruchy spánku zařadit i mluvení ze spaní? Pokud například už malé dítě ze spaní povídá, má to nějaký vliv na kvalitu jeho spánku?

Mluvení ze spánku se nepovažuje za poruchu, ale za normální projev a kvalitu spánku neovlivňuje.

Jak probíhá takové vyšetření dítěte trpícího poruchou spánku?

Opět záleží na typu poruchy. Základem je pohovor s rodiči, dítětem a následné vyšetření dítěte. Při nespavosti starších dětí doporučujeme psychologické vyšetření. Při řadě poruch spánku (např. parasomnii, skřípání zubů apod.) ke stanovení diagnózy stačí právě tento pohovor. Dále je možné podstoupit tzv. vyšetření ve spánkové laboratoři neboli noční polysomnografii. To je jednoznačně doporučeno u dětí se spánkovou apnoí nebo nadměrnou denní spavostí. Jedná se o vyšetření nebolestivé. Dítě stráví (většinou v doprovodu rodiče) v daném zdravotnickém zařízení noc, během níž jsou v průběhu spánku monitorovány různé parametry: elektrická aktivita mozku, pohyby očí, napětí svalů na bradě a končetinách, srdeční aktivita, dýchání a okysličení atd. Během celé noci je dítě také natáčeno na videozáznam.

A co třeba takový spánkový deník?

Spánkový deník, do kterého dítě nebo rodič vyznačuje dobu spánku a bdění, nebo snímání pohybové aktivity pomocí tzv. aktigrafie (přístroje v podobě náramkových hodinek) přináší orientační informaci např. u nadměrné denní spavosti nebo u zpožděné fáze spánku.

Co byste radila rodičům? Jak mají k této problematice přistupovat a jak mohou dítěti pomoci?

Těžko zobecnit, vždy to závisí na konkrétní poruše. Jako prevenci nespavosti lze doporučit obecné pravidlo zavedení a dodržování pravidelného spánkového režimu. Ve školním věku a dospívání je důležitý dohled nad sledováním elektronických přístrojů ve večerních hodinách. Nejméně jednu, lépe však dvě hodiny před spaním nemá dítě používat elektronické přístroje. Rozhodně by takový přístroj neměl být v ložnici dítěte! U kojenců kolem 6. měsíce věku je ideální zavádět režim se samostatným usínáním. Rodiče vytvoří příjemný rituál a po jeho ukončení nechávají dítě usínat samostatně, nejlépe ve vlastní postýlce, která u malých dětí je obvykle v ložnici rodičů. Při nadměrné denní spavosti a zástavách dechu ve spánku je ale opravdu nutné vyšetření lékařem.

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

  [recaptcha id:contactRecaptcha]

  Sdílej článek

  Povězte nám svůj názor