Dětská rádia na Pigy.cz

Jak mluvit s dětmi. 3. díl: První věty

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ve třetím díle seriálu Jak mluvit s dětmi se dozvíte, se kterými větami děti často začínají, jak znaky a slova kombinují, co je to telegrafická mluva a představíme vám i časovou osu, kdy a jak se dítě učí jednotlivé gramatické dovednosti.

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ve chvíli, kdy dítě začne využívat jednoduché věty, tak už jeho slovní zásoba obsahuje řadu výrazů. Zpravidla jde o poměrně velké množství slov, zejména podstatných jmen. Ale nemusí to být pravidlem. Mezi oblíbené první věty se pak mohou dostat i slovní spojení jako „Já chci“ nebo „Dej mi“, která ale dítě vyslovuje úsečně po jednotlivých slovech. Tedy „Já… (pauza) …ci/chci“. Pak často přichází druhá vlna u dětí ještě více oblíbená (u rodičů už méně), a to je „Né, (pauza) neci/nechci“. Tyto první věty děti nepoužívají k pojmenování předmětů v okolí, ale spíše k popisu prováděné činnosti nebo právě v podobných slovních vazbách, díky kterým moc dobře vědí, že získají pozornost rodičů a okolí.

První dvojčlenné věty

Jak jsme si již řekli v předchozím článku, první slova jsou často pouhé znaky. Podobně je to u prvních vět. Ty jsou často spojením právě slov a prvotních znaků. Například dítě natáhne ruku k rodičům a řekne: „Bumbat“, a znamená to: „Podej mi lahev s pitím.“ Někdy zase poví větu, kterou tvoří jakoby jednotlivá oddělená slova. Ukážeme si na situaci. Projede kolem vás autobus a dítě řekne: „Bus“. Vy to po něm zopakujete a dítě následně doplní: „Jede“. První věty děti zpravidla použijí krátce před druhým rokem (cca ve 21 měsících), kdy jejich slovní zásoba čítá kolem 200 výrazů. Přičemž není směrodatný věk dítěte, ale právě výše zmiňovaná obsáhlost slovní zásoby. Jakmile si dítě uvědomí tuto svou novou dovednost, tak se rozmluví velmi rychle a dokáže si dokonce měsíčně osvojit dalších až 100 nových jednoduchých vět o dvou slovech. Dle doktorky Dorothy Einon (lektorka psychologie na University College London, zaměřuje se na psychologii učení u dětí) se děti nejprve ve větách věnují vlastnictví (například „šaty máma“), činnosti („auto jede“), umístění („tady židle“), požadavku („dej dudu“), zdůraznění označení („náš dům“) a otázky („co to je?“).

Telegrafická mluva

Ať už dítě začne mluvit dříve, nebo později, tak jeho první věty postrádají jakákoliv stylistická či gramatická pravidla. Dokonce nečekejte ani kvalitní skladbu věty, často chybí i koncovky, spojky nebo předložky, zvratná zájmena. V počátcích určitě dítě nedokáže ani časovat nebo skloňovat, nebo řešit přivlastnostňovací tvary zájmen. Říká se, že v tomto stádiu procesu učení se mluvit, hovoří dítě tzv. telegraficky.

Je rovněž dokázáno, že malé děti kladou na první místo ve větě slovo, které chtějí zdůraznit a díky kterému podtrhnou význam věty. Rozlišení je například viditelné u těchto vět „Táta kopat“ vs. „Kopat míč“. V prvním případě jim jde o to, kdo si bude s míčem hrát a na toho kladou důraz. V druhém případě chtějí zase vyzvat k akci. Dle doktorky Dorothy Einon z realizovaných výzkumů vyplývá, že „děti se učí gramatiku na celém světe ve všech jazycích ve stejném pořadí. Jako první správně používají přítomný čas, aby vyjádřily probíhající proces. Dále se naučí předložky „v“ a „na“, množné číslo a minulý čas. Až potom následují přídavná jména přivlastňovací, 2. a 3. stupeň přídavných jmen a poměrně pozdě se objevuje podmiňovací způsob.“

Rozšiřování slovní zásoby

Věk Slovní zásoba
Kolem 2 let cca 200 výrazů
Ve 30 měsících 450 slov
Ve 3 letech 900 slov
Ve 3,5 letech Dítě je schopno používat pomocná slovesa, vyjádřit kompletní zápor, pokládat otázky „co“, „proč“, „jaký.“
Kolem 4 let Dítě je schopno používat spojky, kterými utváří souřadná souvětí.
V 5 letech Dítě je schopno používat složité věty, nově i podřadná souvětí s vedlejší větou vztažnou, účelovou, časovou, důvodovou, a nakonec se dopracuje i k větě podmínkové.
V 6 letech 2500 slov

 

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

  [recaptcha id:contactRecaptcha]

  Sdílej článek

  Povězte nám svůj názor