Dětská rádia na Pigy.cz

Kuchyňský stůl místo školní lavice

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Řeč je o domácím vzdělávání. V České republice je kolem 2000 dětí, které se vzdělávají doma, a jejich počet rok od roku stoupá. Jak taková výuka vypadá? S trochou nadsázky se dá říct, že možností je tolik, kolik je rodin s domácím vzděláváním. Společné je, že dítě musí být zapsáno v kterékoli základní škole a dvakrát za školní rok se do ní dostavit na přezkoušení.

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Týden prvňáčka může vypadat takto:

Individuální přístup

Dva dny je dopolední program doma. Tady se dítěti rodič věnuje individuálně. Můžou do detailů probrat to, čemu dítě nerozumí, trénovat, co mu nejde, a zároveň se nezdržovat tím, co mu problém nedělá.

Český jazyk

Čtení a psaní je v první třídě stěžejní věc. Dítě se učí číst genetickou metodou (dítě text hláskuje), což se ve školách zatím moc nepoužívá.

Výuka doma je mnohem více propojená s reálným životem. Není přesně stanoven čas, kdy se „musíme učit“ a kdy „máme volno“. Dítě například začne psaním. Sedí u kuchyňského stolu a s pomocí rodiče píše seznam na nákup. Potom se protáhnou při cestě do obchodu. Po návratu dítě trénuje čtení, například tím, že přehláskuje recept k obědu.

Socializace

Další dva dny z týdne je na programu setkávání se skupinou různě starých dětí, které se také vzdělávají doma. Můžou se střídat a navštěvovat se doma, nebo si pronajímat zvláštní prostor, například nějakou v dopoledních hodinách nevyužívanou klubovnu. Tady je jen jeden dospělý a ostatní rodiče zatím pracují.

Matematika

Jeden den se věnují matematice, která se vyučuje Hejného metodou. Ta je stále oblíbenější i na běžných školách, podle profesora Hejného učí 20 % škol. Hejného metoda je metoda výuky matematiky, která podporuje samostatné uvažování dětí, děti se na všechno snaží přijít samy a dospělý je v roli průvodce. Pokud dítěti něco nejde, mohou mu pomoci ostatní děti. Během vysvětlování si samy nejlépe upevní svoje znalosti.

Prvouka

Druhý den trávený ve skupině se děti věnují projektové výuce. Tento den by se dal přiřadit k výuce prvouky. Děti si samy vyberou, jaká témata by je zajímala, a těm se potom věnují. Témata se střídají po určitém časovém úseku, například po měsíci. Vyučuje ten z rodičů, který má k tématu nejblíže. Oblíbená témata jsou například lidské tělo, doprava, vesmír, podmořský svět, les nebo Česká republika.

Děti se setkají v devět hodin venku, aby se před učením trošku vyběhaly a nadýchaly čerstvého vzduchu. Zahrají si pár her k právě probíranému tématu. Pokud například zrovna probírají vesmír, můžou si hrát, že jsou planety a obíhají slunce, můžou se seřadit do vzdáleností odpovídajících vzdálenostem mezi planetami nebo udělat hromádky z kamínků nebo šišek poměrově odpovídající velikosti planet.

Poté se přesunou dovnitř, nasvačí se a začnou se učit. K dispozici mají velké množství knížek, učebnic i internet. Některé knihy děti přinesou z domova, ale většina je vypůjčená z knihovny. Můžou si pustit dokument, udělat si nákres na veliký papír nebo vytvořit model. Za domácí úkol si každý nachystá něco, co ho zaujalo, nebo každý vybere planetu nebo vesmírné těleso a do příště si je nastudují. Tím si trénují vyhledávání informací, rozlišování podstatného a přednes před publikem.

Předem hotový oběd se ohřeje a děti se naobědvají. Na oběd můžou přijít i další rodiče s mladšími sourozenci, kteří ještě nejsou školou povinní, protože poobědový program je volnější. Čtou se pohádky, zpívá se a maluje.

Výchovy

Odpoledne se děti rozejdou do kroužků. Děti jsou dostatečně vyspané, protože začátek výuky se stanovuje podle jejich denního rytmu. A strávily i nějakou dobu venku, proto pro ně není nijak zatěžující mít každý den jeden až dva kroužky. Většinou mají hru na nějaký hudební nástroj nebo sbor, keramiku nebo kresbu, tanec nebo sportovní aktivitu, přírodovědný nebo turistický kroužek a cizí jazyk. Tím je pokryta hudební, výtvarná i tělesná výchova.

Kroužky jsou finančně nejnáročnější část domácího vzdělávání. Ale pokud si dáte práci s výběrem, dají se najít kvalitní kroužky v řádu stokorun za pololetí.

Exkurze

Poslední den týdne je vyhrazený pro výlety, exkurze, divadla, práci na zahradě a rukodělné činnosti. Výhodu výletů ve všední den je, že je všude mnohem méně lidí než o víkendech. Najdete poloprázdná muzea, galerie, planetária, zoologické zahrady nebo kluziště.

Můžete se také bez problému zúčastnit divadelních představení a výukových programů určených pro školy. Vždy zbývá několik volných míst, které už nestačí pro celou třídu, a pořadatelé je rádi zaplní dětmi z domácího vzdělávání.

Častá obava, že se děti z domácího vzdělávání nesetkávají s jinými dětmi a nejsou schopné se později zařadit do kolektivu, není opodstatněná. Děti vzdělávané doma se setkávají mezi sebou a odpoledne navštěvují kroužky.

 

_tip_

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

  [recaptcha id:contactRecaptcha]

  Sdílej článek

  Povězte nám svůj názor