Dětská rádia na Pigy.cz

Nadané děti – jak je vychovávat? (2. díl)

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

V minulém článku jsme si diagnostikovali nadané a mimořádně nadané děti. Víte, jak takové dítě vychovávat a s čím potřebuje pomoct? Jak může pomoci školka?

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

První díl

Být rodičem nadaného dítěte může být někdy docela náročné. Odpovídáte na otázky, na které neznáte odpovědi, vidíte, že vaše dítě neumí moc dobře fungovat v kolektivu, a k tomu dost možná postrádáte podporu ze strany školky či školy.

Je potřeba si uvědomit, že vaše je dítě jedinečné, a zajistit mu maximální podporu v oblasti, která je pro něj podstatná. Hledejte možnosti, jak rozvíjet jeho potenciál. Zároveň ale nesmíte zapomínat na to kompenzovat oblasti, které nejsou jeho silnou stránkou, a pracovat na nich.

Pokud vaše dítě neumí jednat s ostatními dětmi, nemělo by se stranit kolektivu a ostatních dětí. Je třeba vybalancovat všechny oblasti, ale přesto netlačit na pilu. Pokud si vaše dítě nerozumí s vrstevníky ve školce a dává přednost společnosti starších dětí nebo dospělých, není nutné mu v tom bránit. Jako rodič mu můžete poskytnout bezpečný přístav a porozumění.

Pokud si nevíte rady, jak s dítětem pracovat, nestyďte se kontaktovat psychologa nebo pedagogicko-psychologickou poradnu, kde vám mohou pomoci nebo vás správně nasměrovat.

Jak může pomoci mateřská škola?

Ve spolupráci se školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) může školka významným způsobem přispět k tomu, aby si nadané dítě s nerovnoměrným vývojem osvojilo funkční interakce s okolím, aby se úspěšně zapojilo do procesu vzdělávání, rozvíjelo své vlohy a nadání, a mimoto i sociální dovednosti v kontaktu s vrstevníky, jako například sebepojetí, sebevědomí a sdílení zážitků a emocí.

Jak na to?

Umožněte dítěti kontakt se staršími dětmi

Pro nadané děti, které mají potíže při navazování a udržování kamarádských vztahů s vrstevníky, je vhodným řešením jejich zařazování do věkově smíšených tříd v mateřské škole, kde si mohou najít starší kamarády na stejné úrovni rozumového vývoje. Stejně tak může mít dítě starší kamarády i mimo školku.

Vyhněte se srovnávání

Děti si v průběhu života osvojují vzorce chování, které pak ovlivňují jejich fungování v kolektivu. Snažte se omezit soutěžení, díky kterému by si mohly děti odvozovat vlastní hodnotu a sebevědomí. Dítě může druhé lidi v takových činnostech vnímat jako soupeře. Soupeření totiž neprospívá dovednostem jako naslouchání, podpora nebo schopnost požádat o pomoc. Bez zmíněných dovedností se ale spolupráce v kolektivu nemůže podařit, a proto je třeba je v dětech rozvíjet.

Vybírejte vhodné aktivity

Kvůli nerovnoměrnému vývoji u nadaného dítěte (ať už jsou příčiny jakékoliv) může být pro nadané dítě obtížné zapojit se do kolektivu, kde mají ostatní děti často jiné zájmy, odlišné prožívání apod. V takovém případě je žádoucí individuální přístup učitele, který může dítěti nabídnout dostatek podnětů, které odpovídají jeho úrovni, protože podněty od vrstevníků pro něj nemusí být zajímavé. Zároveň je nutné, aby učitel podpořil zapojení nadaného dítěte do kolektivu, aby se mohlo sociálně rozvíjet.

 

 

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

  [recaptcha id:contactRecaptcha]

  Sdílej článek

  Povězte nám svůj názor