Dětská rádia na Pigy.cz

Matka na hraně: Nežijte s tyranem!

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 • 42
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Řešení problému domácího násilí není jednoduché. Vystoupit ze začarovaného kruhu týrání vyžaduje velkou dávku odvahy a síly. V současné koronavirové krizi se mnoho rodin dostalo do vyhrocené situace a obětí týrání přibývá. Je důležité, aby se oběť domácího násilí nebála promluvit. Někdy stačí svěřit se kamarádce, jindy je ale lepší oslovit rovnou policii či pomáhající instituce, kde vyškolení profesionálové poskytnou radu a pomoc. Mezi tyto pomáhající instituce patří například Bílý kruh bezpečí.

Sdílej článek

Tipy, nápady, soutěže a recepty pro chytré děti
 • 42
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

JUDr. Lucii Albrechtové z Bílého kruhu bezpečí v Praze jsme proto položili několik otázek ohledně násilí v rodině.

Můžete vykreslit typickou oběť domácího násilí, která u vás hledá pomoc?

Neexistuje žádná typická oběť týrání, ale zato existují typické následky týrání. Mezi oběti domácího násilí, které se na naši organizaci obrací, patří bezdětné manažerky a manažeři, ale i maminky v domácnosti pečující o pět dětí. Oběť týrání si v důsledku chování násilné osoby obvykle velmi málo důvěřuje, má tendenci hledat chybu v sobě a omlouvat agresora. Cítí se sama, bez jakékoli opory. To je důsledek soustavné snahy agresora podlomit její sebevědomí a izolovat ji od sociálního okolí.

Můžete vykreslit typického tyrana? Věřím, že to nejsou jen alkoholici nebo drogově závislí lidé. Tyran často působí na okolí například jako vzorný manžel a otec, je to pravda?

Mezi násilné osoby bezesporu patří také alkoholici (a alkoholičky) a drogově závislí. Velmi často se však jedná o takzvaného člověka dvou tváří. Takový násilník se navenek jeví jako profesně úspěšný muž a milující manžel a otec, kterého si lidé váží. Naštěstí dnes jsou již odborníci z řad policistů schopni identifikovat tento častý typ násilných osob.

Jak dlouho týrání většinou trvá, než se oběť rozhodne vyhledat pomoc? Setkali jste se třeba i s tím, že týrání trvá celé roky?

Bohužel v některých případech domácí násilí trvá i desítky let. Samo od sebe totiž nepřestává, naopak obvykle se stupňuje a ohrožené osobě zároveň ubývají síly k obraně či odchodu. Proto je velmi důležité, aby oběť násilí vyhledala pomoc co nejdříve.

Co radíte obětem násilí, aby udělaly? Komu se mají svěřit? Na jaké organizace se mohou obrátit?

Prvním důležitým krokem je právě svěření se, tedy získání podpory a případně i „spojence“ k naplánování bezpečného odchodu od násilné osoby. Prvním vhodným místem pomoci je bezplatná nonstop telefonická Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006. Konzultace probíhá zcela anonymně a linku je možné kontaktovat opravdu kdykoli, vyškolení konzultanti jsou k dispozici 24 hodin denně. V rámci konzultace získá ohrožená osoba nejen podporu, ale samozřejmě také kontakty na další místa pomoci, jimiž mohou být například Intervenční centra nebo poradny Bílého kruhu bezpečí.

Nemůže se mi tyran pomstít, když zavolám policii? Zajistí mi někdo ochranu?

V každém případě platí, že násilná osoba je nejnebezpečnější, dokud je s obětí v jedné domácnosti a dokud o násilí nikdo neví. Proto se také agresor snaží oběť izolovat od okolí a násilí tajit. Řádné oznámení probíhajícího násilí Policii České republiky je předpokladem k tomu, aby mohla být přijata opatření k ochraně ohrožené osoby. Samozřejmě ochrana institucionální musí být doplněna ochranou soukromou, odchod od násilné osoby je třeba naplánovat tak, aby o něm agresor dopředu nevěděl, a také je nezbytné časové sladit případné trestní oznámení s ukončením společného pobytu v jedné domácnosti. Právě s naplánováním jednotlivých kroků mohou ohrožené osobě pomoci například vyškolení konzultanti linky 116006.

U sousedů slyším hádky a výhrůžky, jsou tam malé děti, mám zasáhnout?

Kdokoli, kdo se důvěryhodným způsobem dozví o týrání dítěte, má dokonce povinnost tuto informaci oznámit  Policii České republiky, jinak se sám dopustí trestného činu.
Pokud se jedná o hádky a křik, doporučujeme nejprve konzultovat vhodný postup právě na lince 116006.

Podlitiny, modřiny, zlomeniny jsou vidět, ale jak se dokazuje psychické týrání?

Psychické násilí, respektive jeho následky, lze dokazovat například znaleckým posudkem či svědeckou výpovědí. Klíčové však pro oběť psychického násilí nebývá potrestání pachatele, ale zajištění vlastního bezpečí a ukončení násilí, čehož lze dosáhnout i bez odsouzení násilné osoby v trestním řízení.

Jak vysoké sazby za týrání osoby blízké hrozí tyranovi?

Otázku trestní sazby nelze zodpovědět bez znalosti okolností konkrétního případu a přesné kvalifikace skutku. Zdaleka ne vždy je ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody. V některých případech může naopak délka trestu odnětí svobody přesáhnout i desítku let.

Děkujeme za rozhovor.

Napište nám

Máte zajímavý recept? Tip na akci? Náměty, které by Pigymámu zajímaly? Napište nám je! A můžete se stát redaktorkou Pigymámy!

  [recaptcha id:contactRecaptcha]

  Sdílej článek

  Povězte nám svůj názor